O domově

Odkaz na povinně dohledatelné informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

Dětský domov je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Má 12 rodinných skupin a kapacitu 83 dětí. Dětský domov zastupuje ředitel a má dvě vedoucí pedagogů. Dále je v dětském domově zaměstnáno 36 pedagogů, provázející pedagog, ekonomický sektor, uklízečka, správkyně budov a sociální pracovnice.

Na rodinné skupině žije 6 – 8 dětí a střídají se u nich 4 pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina si musí sama nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co nejvíce připomínat systém rodiny.

Kapacita: 83 dětí

naplněnost k 16. 11. 2021: 74 dětí

Bydlení v bytech je pro děti i pedagogy výhodnější. Mají blíže k sobě a jsou více autonomní. 

Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin,  pomoci jim zažít příjemnější dětství,  připravit je co nejlépe do samostatného života

Pro odcházející děti po ukončeném studiu máme k dispozici startovací byty. Máme i cvičné byty. Děti dostanou na začátku měsíce cvičnou výplatu. V půlce měsíce přijdou zaplatit nájem a poplatky za energie a služby. Jinak se starají o vše samostatně, ale dále patří na rodinnou skupinu a společně vše plánují.

Jsme spolupořadateli Dětského domov Cupu – soutěž o nejvšestrannější sportovní dětský domov, pořádáme běžecké a pétanquové turnaje pro veřejnost, spolupořádáme krajské kolo MISS DD, máme výtvarné aktivity.

Přes 70% dětí přichází po 10. roce. Za posledních 10 let odešlo 109 dětí, z toho 34 se vrátilo domů, 16 jsme museli předat do péče výchovného ústavu, 24 jich odešlo do pěstounské péče, 3 odešli do jiného dětského domova a 32 jich odešlo do života. Úspěšnost dobrého začlenění je 55%.

Chceme ale žít jako ostatní děti – chodit do kina, bavit se apod. 

Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství a připravit je co nejlépe do samostatného života.

Výroční zpráva za rok 2019/2020

Historie

Dětský domov v Dolních Počernicích začal svoji historii v roce 1923 jako vychovávatelna manželů Olivových. Byly zde tenkrát pouze dívky.

Od 1. 1. 1951 zde naopak byli pouze chlapci a od 1. 9. 1951 zde již žili chlapci i dívky. V té době na zámku byly tři výchovné skupiny, kapacita 42 dětí. Výchovná skupina mohla mít až 15 dětí. Byly dvě chlapecké skupiny a jedna dívčí skupina.

Od 1. 1. 2001 se otevřela další část zámku pro skupinu dětí. Proto domov přešel na rodinný typ dětského domova. Vytvořily se čtyři rodinné skupiny s počtem dětí 10 – 11 na rodinné skupině. Poprvé žili chlapci i dívky na jedné rodinné skupině.

Od 1. 1. 2004 se změnil systém „denních“ pedagogů a „nočních“ asistentů. Všichni pracovníci byli pedagogové. Někteří nepedagogičtí pracovníci odešli a někteří si začali doplňovat vzdělání.

Od 1. 9. 2004 se pozastavila činnost školní jídelny v rámci domova a dále se snižoval počet provozních zaměstnanců. Rodinná skupina si zajišťovala stravu již sama.  

Od 1. 5. 2004 po částečné rekonstrukci budovy č. 392, která je součástí areálu, se dětský domov upravil na pět rodinných skupin. Rodinná skupina měla, podle zákona č 109/2002 Sb., 6 – 8 dětí na rodinné skupině a dvě děti byly na vyjímku.

K rozšíření domova podle koncepce Hlavního města Prahy došlo od 1. 1. a 1. 2. 2010. To byly obydleny dva byty na Černém Mostě. Nejdříve v Bryksově a poté v Bobkově ulici. Zvýšila se tím kapacita a zrušila se nutnost vyjímky.

Další navýšení proběhlo od 1. 2. 2011, kdy se děti nastěhovaly do bytu v Andrleho ulici.

O byt v Bryksově 68 se kapacita rozšířila na 65 dne 15. 3. 2013.

Byt z Anderleho se přestěhoval do Ďáblic.   

 

K dnešnímu dni dětský domov spravuje: 4 rodinné skupiny na zámku (Národních hrdinů 1), 1 rodinnou skupinu v budově č. 392, součástí je i tělocvična, 4 rodinné skupiny mimo hlavní areál,  5 startovacích bytů (Řepy, Hostivice, Střížkov), součástí hlavního areálu jsou i dva cvičné byty, služební byty a hřiště.

 

Zaměstnanci: 40 pedagogů (36 na rodinných skupinách + provázející pedagog + 3 ve vedení) a 8 provozních zaměstnanců (ekonomický sektor, sociální pracovnice, uklízečka a správkyně budov)

 

Důležité rekostrukce: 2000 – nová plynová kotelna

2001 – oprava střechy nad tělocvičnou – z daru Casina

2002 – oprava fasády na nové části zámku

2004 – částečná rekonstrukce budovy č. p. 392 + oprava střechy

2006 – oprava fasády na staré části zámku

2010 – 2011 – oprava střechy na staré části zámku

2012 - výměna oken     
2017/2018 - sanace budovy    

 UDÁLOSTI

*

4. 12. 2021 – 22. ročník Předvánočního běhu 

Všechny věkové kategorie, přihlášky na místě nebo na martin.lnenicka@dddp.cz - Zámecký park Dolní Počernice 

Časový harmonogram zde

*

9. 10. - 19. ročník Prevencí proti nehodám VÝSLEDKY ZDE

*

Veřejná zakázka na nákup osobního vozu (7 míst)

Veřejná zakázka na nákup osobního vozu Škoda Octavia Combi

*

Děkujeme všem za pomoc při nouzovém stavu

*

INFORMACE PRO DÁRCE

***

***