O domově

Odkaz na povinně dohledatelné informace dle vyhlášky č. 442/2006 Sb. 

Dětský domov je příspěvková organizace hlavního města Prahy. Má 9 rodinných skupin a kapacitu 65 dětí (40 na zámku a 25 v bytech). Dětský domov zastupuje ředitel a má dvě vedoucí pedagogů. Dále je v dětském domově zaměstnáno 36 pedagogů, ekonomka, finanční referentka, uklízečka, správkyně budov a sociální pracovnice.

Rodinné skupiny jsou rozděleny: 5 na zámku v Dolních Počernicích, 4 v různých bytech na Černém Mostě 

Na rodinné skupině žije 6 – 8 dětí a střídají se u nich 4 pedagogičtí pracovníci. Rodinná skupina si musí sama nakoupit, uvařit, vyžehlit, uklidit apod. Systém by měl co nejvíce připomínat systém rodiny.

Ke dnešnímu dni máme 60 dětí. Do 6. let máme 4 děti, mezi 6. – 10. rokem máme 10 dětí, mezi 10. – 15. rokem je věkem 22 dětí a nad 15. let pak 24 dětí. Z toho je 7 děti nad 18 let. Máme 36 chlapců a 24 dívek. Dokud studují, tak mohou být v DD, maximálně do 26. let.

Bydlení v bytech je pro děti i pedagogy výhodnější. Mají blíže k sobě a jsou více autonomní. 

Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin,  pomoci jim zažít příjemnější dětství,  připravit je co nejlépe do samostatného života

Pro odcházející děti po ukončeném studiu máme k dispozici startovací byty. Máme i cvičné byty. Děti dostanou na začátku měsíce cvičnou výplatu. V půlce měsíce přijdou zaplatit nájem a poplatky za energie a služby. Jinak se starají o vše samostatně, ale dále patří na rodinnou skupinu a společně vše plánují.

Jsme spolupořadateli Dětského domov Cupu – soutěž o nejvšestrannější sportovní dětský domov, pořádáme běžecké a pétanquové turnaje pro veřejnost, spolupořádáme krajské kolo MISS DD, máme výtvarné aktivity.

Přes 70% dětí přichází po 10. roce. Za posledních 10 let odešlo 109 dětí, z toho 34 se vrátilo domů, 16 jsme museli předat do péče výchovného ústavu, 24 jich odešlo do pěstounské péče, 3 odešli do jiného dětského domova a 32 jich odešlo do života. Úspěšnost dobrého začlenění je 55%.

Chceme ale žít jako ostatní děti – chodit do kina, bavit se apod. 

Dětský domov má tři hlavní směry: snaha vrátit děti do rodin, pomoci jim zažít příjemnější dětství a připravit je co nejlépe do samostatného života.

Výroční zpráva za rok 2016/2017

Historie

Dětský domov v Dolních Počernicích začal svoji historii v roce 1923 jako vychovávatelna manželů Olivových. Byly zde tenkrát pouze dívky.
Od 1. 1. 1951 zde naopak byli pouze chlapci a od 1. 9. 1951 zde již žili chlapci i dívky. V té době na zámku byly tři výchovné skupiny, kapacita 42 dětí. Výchovná skupina mohla mít až 15 dětí. Byly dvě chlapecké skupiny a jedna dívčí skupina.
Od 1. 1. 2001 se otevřela další část zámku pro skupinu dětí. Proto domov přešel na rodinný typ dětského domova. Vytvořily se čtyři rodinné skupiny s počtem dětí 10 – 11 na rodinné skupině. Poprvé žili chlapci i dívky na jedné rodinné skupině.
Od 1. 1. 2004 se změnil systém „denních“ pedagogů a „nočních“ asistentů. Všichni pracovníci byli pedagogové. Někteří nepedagogičtí pracovníci odešli a někteří si začali doplňovat vzdělání.
Od 1. 9. 2004 se pozastavila činnost školní jídelny v rámci domova a dále se snižoval počet provozních zaměstnanců. Rodinná skupina si zajišťovala stravu již sama.  
Od 1. 5. 2004 po částečné rekonstrukci budovy č. 392, která je součástí areálu, se dětský domov upravil na pět rodinných skupin. Rodinná skupina měla, podle zákona č 109/2002 Sb., 6 – 8 dětí na rodinné skupině a dvě děti byly na vyjímku.
K rozšíření domova podle koncepce Hlavního města Prahy došlo od 1. 1. a 1. 2. 2010. To byly obydleny dva byty na Černém Mostě. Nejdříve v Bryksově a poté v Bobkově ulici. Zvýšila se tím kapacita a zrušila se nutnost vyjímky.
Další navýšení proběhlo od 1. 2. 2011, kdy se děti nastěhovaly do bytu v Andrleho ulici.
O byt v Bryksově 68 se kapacita rozšířila na 65 dne 15. 3. 2013.
Od 15. 2. 2013 se rozšířil dětský domov o další byt, tentokráte Bryksova 68.   
 
K dnešnímu dni dětský domov spravuje: 4 rodinné skupiny na zámku (Národních hrdinů 1), 1 rodinnou skupinu v budově č. 392, součástí je i tělocvična, 4 rodinné skupiny v bytech na Černém Mostě,  2 startovací byty v Řepích, součástí hlavního areálu jsou i dva cvičné byty, služební byty a hřiště
 
Zaměstnanci: 39 pedagogů (36 na rodinných skupinách + 3 ve vední) a 4 provozní zaměstnance (ekonomka, sociální pracovnice, uklízečka a správkyně budov)
 
Důležité rekostrukce: 2000 – nová plynová kotelna
2001 – oprava střechy nad tělocvičnou – z daru Casina
2002 – oprava fasády na nové části zámku
2004 – částečná rekonstrukce budovy č. p. 392 + oprava střechy
2006 – oprava fasády na staré části zámku
2010 – 2011 – oprava střechy na staré části zámku
2012 - výměna oken         

 UDÁLOSTI

Vyhlášení veřejných zakázek:

Výměna vstupních dveří při vstupu na terasu

Sanace II. etapa - ubytovací a provozní objekt    příloha č. 1

14. - 15. 12.  Obchůdky s Albertem

8. 12. 2018 – 20. ročník Předvánočního běhu – všechny věkové kategorie – přihlášky na místě nebo na dd_dolpoc@volny.cz – zámecký park Dolní Počernice, časový harmonogram

***

Aktuálně sháníme sponzorsky dva starší funkční mobilní telefony pro mladší děti. Pokud nám někdo můžete věnovat, budeme vděčni. Děkujeme!