PROJEKT ÚSMĚV

Zakladatelkou projektu je Natálie Nováková a tým tvoří  studenti Anglického gymnázia v Praze a mezinárodní školy Park Lane.

Úsměv je dlouhodobý charitativní projekt zaměřený  na individuální vzdělávací projekty dětí z Dětského domova v Dolních Počernicích. Finanční prostředky jsou použity na vzdělávání konkrétních dětí, na úhradu nákladů spojených s jejich  vzděláváním, dále na jazykové kurzy, rozšiřující odborné vzdělávání, jazykové pobyty v době letních prázdnin.

Kromě financí se studenti s našimi dětmi setkávají a tráví společný čas povídáním, hrou, vyráběním zajímavých věcí, výukou fotografování. Děti se zásluhou studentů mají možnost podívat do galerií, Poslanecké sněmovny, mohou osobně poznat významné osobnosti z uměleckého a politického života.

Poslední, nezanedbatelnou pomocí, je vánoční sbírka, kdy mnoho dětí najde pod stromečkem o nějaký ten dárek navíc.

Untitled

www.facebook.com/projektusmev

www.instagram.com/projektusmev

www.usmev2017.com