PROJEKT LPDŽ

Program Lépe připraven do života má za sebou další rok podpory dětí.

Dětský domov Dolní Počernice realizoval další ročník programu, jehož cílem je přinést dětem prostor pro rozvoj navazující na každodenní péči vychovatelů na rodinných skupinách. Záměrem je především, jak sám název napovídá, poskytnout podporu a kompetence vedoucí k úspěšnému zapojení se do společnosti, až přijde čas ústavní výchovu opustit.

V minulém roce se program z důvodu nedostatku financí omezil na nízkorozpočtové aktivity. Letos se však díky finančním prostředkům z Magistrátu Hlavního města Prahy a také díky finanční podpoře Nadačního fondu Albert podařilo plně realizovat páteřní modul celého programu, tedy podporu osobnostního a sociálního rozvoje dětí. Dalším zásadním bodem bylo zavedení supervize pro vychovatele, což je v současnosti již nezbytnou podmínkou zvyšování kvality práce.

Pokud se v následujícím roce opět podaří shromáždit dostatek financí, plánují realizátoři programu rozšíření podpory o terapeutické služby pro jednotlivé děti podle jejich vlastních preferencí nebo podporu zvyšování kvality každodenní práce na rodinných skupinách prostřednictvím dalšího vzdělávání vychovatelů.

„Program Lépe připraven do života byl finančně podpořen Nadačním Fondem Albert.“

 

O PROJEKTU 

Poslání

 • Posláním projektu je kompenzace negativních zkušeností dětí z minulosti a jejich zanedbání, posílení jejich sociálních a osobnostních kompetencí prostřednictvím cíleného osobnostně sociálního výcviku, rozvojem kvality každodenní práce na rodinných skupinách, doplněním praktických informací do života, tréninku samostatného života mimo ústavní zařízení a podpory volnočasových aktivit. Trénink a podpora samostatného života využívá kapacity cvičných a startovacích bytových jednotek a také prázdnin u klientů od 17 let jako času volna, kdy jim můžeme poskytnout adekvátní svobodu, po které prahnou a zároveň odpovědnost. Tímto působením dochází k osvojení si dříve nezvládnutých dovedností či překonání bariér bránících dalšímu rozvoji. Důsledkem rozvoje osobnosti klienta je prevence selhání klientů zapojení se do společnosti po odchodu z DD.
 

Cíle projektu

 • Základním cílem projektu je komplexní rozvoj osobnosti dětí a dospívajících žijících v dětském domově v Dolních Počernicích (dále jen DD), který jim má pomoci k jejich úspěšnější adaptaci ve společnosti po odchodu ze zařízení.
   

Jeho dílčí cíle jsou:  

 • sebepoznání a podpora zdravého sebevědomí
 • trénink volních vlastností
 • rozvíjení komunikačních dovedností
 • zvyšování odolnosti vůči zátěži
 • získání reálného náhledu životní situace a orientace ve světě
 • osvojení schopnosti pracovat s informacemi
 • získání pracovních návyků
 • vytváření sítě spolupracujících organizací pro budoucí spolupráci v oblasti posilování pracovních návyků klientů
 • vytváření sítě spolupracujících organizací pro budoucí spolupráci v oblasti tréninku samostatného života (ubytování, poradenství, asistence)
 • rozvoj pedagogických znalostí, dovedností a kooperace vychovatelů
 • získání zkušenosti úspěchu a prožití nových zážitků při aktivním trávení volného času jako prevence patologických jevů

Koncepce projektu

Projekt aktuálně zahrnuje šest složek:

 • A. Kvalitní každodenní práce na rodinných skupinách
 • B. Supervize a další vzdělávání pedagogů
 • C. Osobnostně sociální výcvik klientů
 • D. Praktické informace do života
 • E. Trénink a podpora samostatného života
 • F. Doplňkové aktivity


Více zde: 
http://viceradosti.webnode.cz/co-delame/projekt-lpdz/