PODPOŘTE NÁŠ DOMOV - JEDNORÁZOVÁ AKCE

Charitativní pomoc našemu dětskému domovu

Rozšířením vznikla i nutnost finančních prostředků na přirozené potřeby dětí, aby nebyly ochuzeny o letní tábory a hlavně na podporu programu Lépe připraven do života.

Možností, jak nám pomoci, je více a vždy nejde jen o peníze. Vážíme si jak finanční, tak materiální pomoci dětem. Tu pak co nejlépe využijeme. Aktuálně zde můžete sledovat, jaká forma sponzorství je pro nás aktuálně nejdůležitější:
 

A) sponzorování dítěte –  získané prostředky jsou využívány zejména na školní potřeby. Každé dítě má také svůj účet, na který můžete přispět. Tyto finance se zde šetří až do odchodu daného dítěte do života. Sami si dovedete jistě představit, jak může být každá koruna důležitá.

B) sponzorování domova -  pravidelně zajišťujeme zimní a letní pobyty dětí. Uvítáme jakoukoliv pomoc a nabídku. Materiální vylepšení domova a příspěvky na sportovní nebo kulturní akce, které pořádáme, jsou pro nás stejně důležité. Děti mají pocit plnohodnotnosti, mají motivaci a krásné vzpomínky! Můžete také podpořit projekty Lépe připraven do života nebo DDCUP.

C) materiálně – vše, co vás napadne: od drogerie a potřeb do domácnosti přes nové oblečení a obuv, věcné ceny do soutěží, až po zahradní domky na kola apod. Prosíme, nenoste nám obnošené boty, spodní prádlo a ponožky.

D) hostitelská (či pěstounská) péče - u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči (je jim více než 10 let, jsou ze sourozenecké skupiny, jedná se o děti romského etnika), podporujeme hostitelskou péči, tzn. možnost nahlédnutí do rodiny a najít nové přátele. 

Obecné otázky k hostitelské péči, informace o prověření a schválení k HP jsou k dispozici např. na stránkách občanského sdružení Děti patří domů

Všem děkujeme za pomoc!!!